• 6-12 JAAR
 • Externaat
 • Engels
 • Frans
PADEL
 • 9-15 jaar
 • Externaat
 • Engels

Kortrijk - Adventure is calling!

najaar (herfstvakantie), voorjaar (krokus- en paasvakantie), juli, augustus

 • 3-6 jaar

Kortrijk - Taal voor kleuters

voorjaar (krokus- en paasvakantie), juli, augustus

 • 10 - 17 jaar
 • Externaat
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • 12-18 JAAR
 • Engels
 • Frans
HERFSTVAKANTIE

Beersel - Taalbreak in de herfst

najaar (herfstvakantie)

 • 12-18 JAAR
 • Engels
 • Frans
HERFSTVAKANTIE
 • 4-10 JAAR
 • Externaat
 • Frans
 • 11-18 JAAR
 • Externaat
 • Duits
 • Engels
 • Frans