Privacy

Depauw taalvakanties binnenland VZW hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Wij nemen dan ook de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik.

Op onze website www.depauwbelgium.be kan u informatie opvragen en inschrijven voor onze activiteiten. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina’s (naam, adres, e-mail, telefoonnummers, geboortedata, schoolgegevens en taalopleiding van de deelnemer) worden enkel ingezameld en verwerkt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te informeren over onze activiteiten.

Depauw taalvakanties binnenland VZW verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Depauw taalvakanties binnenland VZW gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U heeft ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan, binnen de grenzen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van de persoonsgegevens. U kan deze rechten gratis en op elk moment uitoefenen door ons een brief of mail (info@depauwbelgium.be) te versturen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

VZW Depauw taalvakanties binnenland
Sint-Amandsplein 15
8500 Kortrijk
Koen Depauw, gedelegeerd bestuurder